skip to Main Content
hola@raquelsanchez.cat

Gavà destina 50.000€ a les escoles públiques per comprar tablets

Gavà Destina 50.000€ A Les Escoles Públiques Per Comprar Tablets

La convocatòria de subvencions es preveu obrir a finals de maig perquè els centres puguin disposar del material coincidint amb l’inici de curs

L’Ajuntament de Gavà subvencionarà la compra de tauletes tàctils als centres de primària públics de la ciutat, amb l’objectiu de promoure la igualtat d’oportunitats de la infància en disposar de material tecnològic a les aules. Avui, el Ple municipal ha aprovat inicialment les bases reguladores per a la sol·licitud i atorgament de les subvencions.

La partida destinada a aquests ajuts serà de 50.000€, que permetran dotar una aula de primària dels dispositius suficients per a tot l’alumnat i docent, amb una previsió d’unes 26 unitats, que facin possible treballar continguts educatius a classe.

La convocatòria, que es preveu obrir a finals de maig, s’adreça a totes les escoles públiques de Gavà i són compatibles amb altres ajuts que, pel mateix objecte, promoguin altres entitats, siguin públiques o privades.

Per optar a l’ajut, les direccions dels centres hauran de complimentar un full de sol·licitud i acompanyar-lo del projecte d’innovació tecnològica que es pretén realitzar amb la subvenció sol·licitada. La documentació s’haurà de lliurar a l’Ajuntament mitjançant la Seu electrònica. La resolució es farà pública al mes de juliol amb l’objectiu que les tauletes estiguin disponibles a l’inici del curs 2019-2020.

L’import màxim de la subvenció podrà arribar al 100% del cost del material tecnològic a adquirir per dotar una aula del centre educatiu. Cada escola podrà triar el tipus de dispositiu en funció del seu projecte educatiu (tauletes, iPads, ordinadors, ChromeBooks…). Des de l’Ajuntament de Gavà es promourà una compra conjunta amb l’assessorament del Centre de Recursos Pedagògics amb l’objectiu d’obrir una via de col·laboració entre els centres que els permetin abaratir despeses comunes.

Back To Top