skip to Main Content
hola@raquelsanchez.cat

SENS DUBTE / CIUTAT ANIMALISTA

SENS DUBTE / CIUTAT ANIMALISTA

PRIORITATS

 • CAMPANYES EN DEFENSA DELS DRETS DELS ANIMALS I LA SEVA PROTECCIÓ

 • MAJOR CONTACTE I SUPORT A ENTITATS CONTRA L’ABANDONAMENT

 • UN CORRECAN A CADA BARRI

Gavà, ciutat al costat dels animals

 • Impulsarem Gavà com a ciutat animalista, sensible amb la consideració ètica dels animals i per evitar i prevenir el seu patiment.

 • Farem campanyes de sensibilització i conscienciació ciutadana per defensar els drets dels animals a viure dignament, protegits de la injustícia i l’explotació.

 • Fomentarem l’adopció dels animals i farem un compliment estricte de la llei de protecció dels animals a Catalunya.

 • Combatrem l’abandonament d’animals de companyia, promovent actuacions conjuntes amb les associacions i entitats dedicades a la protecció d’animals.

 • Implantarem el Programa Cer (Capturar-esterilitzar-retornar) com a mètode ètic de gestió de colònies ferals.

 • No permetrem l’explotació dels animals en activitats lúdiques ni utlitzar-los en activitats que puguin danyar-los físicament o psíquicament.

 • Un barri, un correcan. Farem més espais tancats on els gossos poden jugar i córrer, amb l’objectiu que tothom tingui un proper.

 • Crearem una oficina local de protecció animal.

 • Enfortirem la formació dels agents de l’autoritat, especialitzats en la recollida d’animals, el maltractament i la venda il·legal d’animals en general.

Back To Top