skip to Main Content
hola@raquelsanchez.cat

SENS DUBTE / EDUCACIÓ

SENS DUBTE / EDUCACIÓ

L’educació és el motor de progrés i de transformació social que pot situar Gavà en les millors condicions per afrontar els reptes futurs. Per això ha estat un eix central de l´Ajuntament, com ho demostra l´aposta per renovar el Projecte Educatiu de Ciutat, les millores fetes en les escoles públiques o el compromís de fer una escola bressol municipal. Les escoles han de continuar la seva transformació i entrada en el món de la societat digital i aquesta ha de ser una aposta compartida amb l’ajuntament de la ciutat.

Volem contribuir des de l´Ajuntament a impulsar polítiques socials i educatives d’infància, ampliant els drets i l’atenció a la petita infància (0-3), lluitant contra la segregació escolar i treballant en la conciliació de la vida familiar i laboral.

PRIORITATS:

 • NOVA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL
 • MÉS INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I MÉS FORMACIÓ EN IDIOMES
 • 150.000€ ANUALS PER MILLORAR LES ESCOLES PÚBLIQUES

Més i millors escoles

 • Nova escola bressol municipal ubicada al barri de les Bòbiles, amb serveis integrals d’infància i per a les famílies.
 • Continuarem invertint en la millora de les escoles públiques amb una inversió mínima de 150.000 € a l’any.
 • Vetllarem perquè la Generalitat faci efectiu el compromís per la reforma integral de l´Institut Bruguers i l’institut-escola a Gavà Mar.
 • Finalitzarem l’adequació de la Casa de les Famílies, al carrer de Sarrià, amb més serveis infantils i educatius públics per a totes les edats.
 • Atendrem la formació i l’aprenentatge al llarg de tota la vida apostant per una oferta formativa diversificada per a persones adultes. Potenciarem l’escola de formació d’adults de la ciutat.
 • Instarem i cooperarem amb la Generalitat perquè hi ha hagi una Escola Oficial d´Idiomes a Gavà.

 

Innovació tecnològica i plurilingüisme

 • Donarem suport als projectes d’innovació tecnològica de les escoles de la ciutat, amb recursos econòmics, difusió de bones pràctiques, formació del professorat,…
 • Continuarem proporcionant a les escoles instruments per a fer efectiva la innovació tecnològica a les aules.
 • Apostem pel plurilingüisme en l’àmbit escolar: farem que cada centre disposi d’un assistent lingüístic, persona de suport a les aules per l’aprenentatge de llengües estrangeres.

 • Potenciarem el coneixement de les llengües dels alumnes de la ciutat, fent cursos de la seva llengua, difonent la seva cultura, posant en valor els seus hàbits de vida…

 

Millor oferta educativa i orientació als joves de Gavà

 • Continuar implantant el nou Projecte Educatiu de Ciutat: Xarxa Transicions Escola-Treball amb un nou servei d’orientació.

 • Seguirem amb els estudis assistits per a infants d´educació Primària i els ampliarem a Secundària.

 • D´acord amb els centres educatius promourem l´educació emocional i una xarxa de voluntariat educatiu amb les entitats locals.

 • Impulsarem més cicles formatius i la FP Dual. També instarem a la Generalitat a qui inclogui batxillerat artístic al nostre municipi.

 • Vetllarem perquè ningú no es quedi sense accés als programes de qualificació inicial i a l’educació post obligatòria.

 • Promocionarem accions educatives per fomentar els valors socials com la convivència en els espais públics (com els patis oberts, camí escolar segur…), l’ecologisme i el respecte al medi ambient, el consum responsable, la solidaritat i el respecte a la diferència.

Diversitat, inclusió i equitat

 • Garantirem que els infants tinguin les mateixes oportunitat a les escoles i a les activitats a l’entorn escolar. Mantindrem les beques als llibres de text, activitats extraescolars, sortides curriculars, ajuts de menjador, casals d’estiu.

 • Seguirem ajudant els programes de les AMPAS i escoles per a reforçar l´educació inclusiva i l´atenció especialitzada.

 • Donarem suport a les escoles perquè adoptin metodologies inclusives que respectin la diversitat de l’alumnat.

 • Impulsarem les mesures aprovades en el Pacte contra la Segregació Escolar per evitar la segregació de l’alumnat entre les escoles de la ciutat.

Suport a les famílies en la seva tasca eductiva

 • Crearem, amb col·laboració amb tots els centres educatius de Gavà, l’Escola de Famílies, amb l’objectiu de reforçar les seves habilitats educatives.

 • Impulsarem l’Espai Nadó i l´Espai Familiar, com a espai de trobada i de serveis educatius per a famílies amb nadons i infants de 0-3 anys.

Back To Top