skip to Main Content
hola@raquelsanchez.cat

SENS DUBTE/FEINA

SENS DUBTE/FEINA

Els últims quatre anys, les polítiques d’ocupació de l’Ajuntament han beneficiat més de 3.200 persones. Parlem del pla Gavà Impulsa i de centenars d’accions d’intermediació, orientació, formació i inserció laboral. Accions que ara ja s’ofereixen en el nou Centre de Serveis per a l’Ocupació – Rosa Luxemburg: hem complert el compromís d’apropar les polítiques de suport a la recerca de feina en el nucli urbà.

Els últims quatre anys, les polítiques d’ocupació de l’Ajuntament han beneficiat més de 3.200 persones. Parlem del pla Gavà Impulsa i de centenars d’accions d’intermediació, orientació, formació i inserció laboral. Accions que ara ja s’ofereixen en el nou Centre de Serveis per a l’Ocupació – Rosa Luxemburg: hem complert el compromís d’apropar les polítiques de suport a la recerca de feina en el nucli urbà.

Això ha estat gràcies a haver gestionat un volum de recursos de prop de 7 milions d’euros, provinents de diferents institucions, inclòs l’Ajuntament. Aquest esforç s’ha traduït en una inserció laboral del 65%, amb un total de 1.435 persones que han trobat feina des de l’any 2015 a través dels serveis d’ocupació de Gavà.

L’atur a la ciutat ha baixat fins a 4 punts, arribant actualment poc més del 10% mentre que el 2015 era a prop del 15%: aproximadament un miler de persones aturades menys.

Sabem que cal continuar avançant, treballant perquè ciutadans i comerços seguim construint el nostre futur a la ciutat que estimem, amb el suport de l’Ajuntament i mantenint el prestigi i valors de Gavà per atraure inversions que impulsin el progrés que estem fent possible.

Anem en la bona línia, però persistirem: cada persona a l’atur, cada persona que busca feina o es vol formar, és una raó de pes per donar-hi màxima prioritat.

 

PRIORITATS

Treball

 • SUBVENCIONS A LES EMPRESES QUE CONTRACTIN PERSONES EN ATUR

 • MÉS PLAN D’OCUPACIÓ A L’AJUNTAMENT I A PRESEC

 • PROGRAMES PER A COL·LECTIUS AMB PROBLEMES D’INSERCIÓ

Activitat Econòmica

 • UNIÓ DE COOPERADORS: REFERENT D’ECONOMIA SOCIAL, INNOVACIÓ I CREATIVITAT

 • NOU SECTOR PRODUCTIU AMBIENTAL DELS JOCS I NOVES MILLORES ALS POLÍGONS

 • GAVÀ, REFERENT D’ECONOMIA CIRCULAR

Comerç i Turisme

 • MÉS SUPORT AL COMERÇ: MARCA PRÒPIA, MODERNITZACIÓ I MILLOR FISCALITAT

 • PLA DE TURISME SOSTENIBLE I QUALITAT

 • LA MARINADA: ESPAI TURÍSTIC-AMBIENTAL

 

MÉS OPORTUNITATS I MÉS SUPORT PER TROBAR FEINA

 • Promourem la contractació de persones de Gavà en empreses de la ciutat: subvencionarem amb fins a 7.000 euros per contracte a les empreses que contractin persones en atur de llarga durada, dones, joves o persones amb diversitat funcional.
 • Donarem continuïtat al programa “Lanzaderas de Empleo” creant noves accions per a col·lectius amb especial dificultat d’accés al mercat laboral.
 • Programa de “coaching” i acompanyament psicològic a persones aturades per entrenar les seves competències personals i habilitats en la recerca de feina.
 • Desenvoluparem la Xarxa de Transició Escola – Treball i posarem marxa a la Casa Gran un Servei d’Orientació Formatiu-Laboral per als joves que acaben els estudis obligatoris.
 • Plans d’ocupació específics per inserir persones amb dificultats al mercat laboral mitjançant la contractació per part de l’Ajuntament i de l’empresa municipal PRESEC.
 • Desenvoluparem més formació ocupacional en especialitats amb més demanda i per a persones desocupades, adaptada a les necessitats laborals. Impulsarem també la formació adreçada a treballadors i treballadores en actiu a fi d´actualitzar les seves competències i en horaris adaptats.
 • Augmentarem els programes d’inserció professional per als col·lectius més vulnerables a través del nou Centre de Serveis per l’Ocupació ubicat prop de la Plaça Catalunya.
 • Programa integral per a persones menors de 30 anys, adaptat a cada perfil de joves i a les necessitats singulars del territori.
 • Desenvoluparem i millorarem la Xarxa d’Inserció Sociolaboral, treballant amb els agents socials.
 • Fomentarem la diversitat en les empreses impulsant la contractació de persones de diferents sexes, edats i/o capacitats.
 • Nou servei d’assessorament a empreses sobre avantatges i línies de suport per a la contractació de joves a través del Centre de Serveis a les Empreses. Crearem un segell de reconeixement a empreses que fomenten la contractació de joves.
 • Continuïtat de Talent a les Aules per fomentar l’esperit emprenedor a l’escola i la universitat.
 • Intensificarem el diàleg entre empreses i instituts per estimular la formació professional i la FP Dual.
 • Promourem l’emprenedoria juvenil amb recursos de suport a la creació d’empreses i start ups, facilitant als joves l’entrada al Viver StartinG i a la nova Unió de Cooperadors.
 • Fomentarem i reivindicarem el treball amb un sou digne i els drets laborals de les persones que treballen a Gavà

 

PER UNA ECONOMIA COMPETITIVA, CIRCULAR, INNOVADORA I SOCIAL

 • A la Unió de Cooperadors generarem un espai de creativitat i innovació, tipus fab labs i laboratoris de cocreativitat, dotats de maquinària digital i impressió 3D, afavorint la democràcia productiva i la cultura maker.
 • Impulsarem la promoció del sòl a l’Espai productiu ambiental dels Joncs, per potenciar l’atracció d’activitats de valor, prioritzant els processos de canvi tecnològic, innovació i transferència de coneixements que es donen als polígons d’activitat econòmica.
 • Seguirem amb la millora dels polígons industrials en projectes d’arranjament urbans i modernització d’infraestructures i comunicacions.
 • Farem de l’StartinG i del Centre de Serveis a l’Empresa un espai de referència al Delta del Llobregat per iniciar noves activitats empresarials vinculades a sectors emergents.
 • Reforçarem la singularitat del nostre comerç amb la marca Gavà Urban Shopping.
 • Més qualitat a la nostra platja. Nous lavabos accessibles i una gestió acurada per conservar els certificats de qualitat: Q de Qualitat, Bandera Blava, Bandera Eco Playas.
 • A la Unió de Cooperadors fomentarem l’emprenedoria col·lectiva i l’economia social i solidària.
 • Reforçarem l’associacionisme i treball conjunt dels comerciants, amb convenis de col·laboració amb les associacions de comerciants, perquè els reptes actuals (vendes online, grans superfícies,…) no es poden abordar amb estratègies individuals.
 • Consolidarem els dos Mercats Municipals com a motors d´activitat comercial i cívica.
 • Línia de subvencions per a projectes d’economia social, economia circular i innovació social, incloent incentius fiscals.
 • Ajudarem els comerços a incorporar les innovacions digitals en la gestió del seu negoci i en les compres i vendes per internet, a través de la figura de l’Assessor Digital.
 • Fomentarem la compra pública responsable i sostenible i de clàusules socials en els procediments municipals.
 • Continuarem impulsant l’Economia Circular a la ciutat, fomentant un model sostenible que generi oportunitats.
 • Llençarem reptes a la ciutadania mitjançant la Unió de Cooperadors per accions de millora a través del projectes d’innovació social.
 • Desenvoluparem un programa de sensibilització i potenciació de les vocacions científiques i tecnològiques entre els infants i joves a la Unió de Cooperadors.
 • Capacitarem les persones treballadores i la ciutadania davant els reptes globals, l‘alfabetització digital i noves formes de treball en l’espai de la Unió de Cooperadors.
 • Impulsarem noves polítiques mobilitat al Parc Empresarial Gavà: vehicle compartit, busos llançadora, plans, carrils bici, bicicletes elèctriques, etc.), a través d’una taula de mobilitat sostenible on participin empreses i agents socials i econòmics.
 • Impulsarem programes de capacitació que afavoreixin la creació de startups i models d’innovació oberta i donarem suport a iniciatives que apropin el talent i les potencialitats professionals dels joves.
 • Com a membres de la RED INNPULSO continuarem impulsant projectes d’innovació col·laborativa amb altres ciutats i partners tecnològics.
 • Seguirem promovent l’emprenedoria i els valors cooperatius entre la infància i els joves, com el CUEME o el Talent a les Aules.
 • Incrementarem la col·laboració amb el comerç de proximitat i el petit comerç de barri. Dinamitzarem tots els eixos comercials de la ciutat amb nous cicles d’activitats.
 • Seguirem impulsant la Q de Qualitat del Comerç com a eina per millorar i estandaritzar la gestió comercial, i potenciar l’oferta comercial.
 • Venda online: treballarem per facilitar l’accés del comerç de proximitat a les noves formes de venda.
 • Millorarem la tributació dels comerços, revisant les ordenances fiscals per estimular la reforma de locals, la instal·lació de nova activitat o el reciclatge de residus.
 • Fomentarem campanyes per a reduir els preus dels pàrquings municipals per comprar als comerços de Gavà
 • Continuarem fomentant el sector de la restauració, per incrementar-ne la competitivitat, la qualitat i la generació d’ocupació.
 • Desenvoluparem el Pla Estratègic de Turisme i la Taula de Turisme amb tots els agents implicats.
 • Fomentarem el turisme metropolità a Gavà a través dels diferents programes del Consorci de Turisme del Baix Llobregat
 • Impulsarem el Parc de les Mines com a patrimoni cultural únic a Europa per posicionar-lo com un dels principals atractius turístics de la ciutat i promocionarem els valors naturals de Gavà entre el turisme verd.
 • Facilitarem espai per a incrementar, de manera sostenible, l´oferta hotelera a Gavà, desenvolupant projectes com l’espai turístic-ambiental de la Marinada.
 • Vincularem el turisme i l’atracció de visitants amb el Parc Agrari, promovent un Mercat de Pagès al Centre de la Ciutat amb productes de proximitat. Farem de la Fira d’Espàrrecs un referent de les Fires de producte agrari que es fan a Catalunya.

Back To Top