skip to Main Content
hola@raquelsanchez.cat

SENS DUBTE / JOVENTUT

SENS DUBTE / JOVENTUT

Som capdavanters en la gestió i en l’impuls de les polítiques juvenils, amb programes i equipaments potents, com l´Espai Jove de la Casa Gran.  Però  la generació de joves actuals no tenen les coses fàcils. L’elevat atur juvenil, les condicions laborals cada cop més precàries. La fuita de talents, les taxes universitàries més cares de l’Estat i l’elevat preu de l’habitatge és el dia a dia del context en el que viuen molts joves de Gavà. Des de l´Ajuntament no estarem inactius, com ho està el govern de la Generalitat, amb plenes competències en aquest àmbit.

 

PRIORITATS:

 • SUBVENCIONS A LES EMPRESES QUE CONTRACTIN JOVES DE GAVÀ
 • HABITATGES PÚBLICS AMB PISOS RESERVATS A JOVES
 • 15.000€ ANUALS A PROJECTES PARTICIPATIUS PER A JOVES

 

A Gavà, cap jove sense feina:

 • Subvencions a les empreses que contractin joves de Gavà
 • Farem plans ocupacionals reservats a persones menors de 30 anys
 • Creació de programes d’acompanyament a l’estudi per evitar l’abandonament escolar prematur i facilitin la incorporació dels joves al mercat laboral.
 • Fomentarem l’orientació acadèmica, així com la Formació Professional i la contractació municipal d’alumnes de l’FP dual.
 • Realització de cursos i tallers per a joves per oferir competències en temes tecnològics.
 • Impulsarem programes de pràctiques en empreses i institucions de Gavà.
 • Farem assessorament sobre feina a l´Espai Jove la Casa Gran.

 

Habitatge: els joves volem viure a Gavà

 • Promourem la creació de parcs d’habitatges públics municipals amb pisos reservats per a joves, siguin de lloguer o compra a preu assequible.
 • Creació de nous ajuts per a propietaris de pisos que destinin els seus pisos a joves de Gavà.
 • Ajuts de lloguer per a joves que participin en programes de suport a persones grans que viuen soles a Gavà.

 

Oci: els  joves volem sortir per Gavà

 • Creació d’un festival jove de música i cultura referent al Baix Llobregat.
 • Reforçarem els Festivals de música i cultura urbana: StreetFest i Phonofestival.
 • Impulsarem un programa d’oci alternatiu saludable, i seguirem amb les festes joves de Sant Nicasi, festes major, Castaween i Carnestoltes.
 • Crearem un nou circuit musical i de cultura entre restaurants i bars amb músics locals
 • Crearem un equip jove d’agents cívics i per la igualtat que garantiran unes festes saludables i segures
 • D´acord amb l´Àrea Metropolitana de Barcelona, farem que els autobusos deixen a les noies en llocs segurs per les nits.

 

Polítiques socials específiques pels joves de Gavà:

 • Municipalitzarem nous espais per a la creació jove i fabricació cultural per a músics i artistes emergents, companyies d’arts escèniques
 • Ampliarem el Carnet Jove Municipal, per obtenir descomptes i generar activitat.
 • Crearem les beques gavajove per a l’àmbit del estudis postobligatoris.
 • Facilitarem la implicació dels joves en temes com la prevenció del bulliyng, als centres de secundària.
 • Impulsarem una educació en el lleure de referència al Baix Llobregat d´acord amb les entitats del sector i centres educatius.
 • Pla per afavorir la pràctica esportiva amb descomptes per accedir a equipaments esportius
 • Consolidarem l´Espai Jove la Casa Gran amb tots els serveis i informacions per als joves.
 • Un Gavà LGTBIfriendly, perquè volem que els joves tinguin una ciutat oberta, sense discriminacions, en un ambient de llibertat i tolerància.

 

Els joves també decidim

 • Destinarem 15.000€ anuals per tal que els joves puguin votar diferents projectes a realitzar a la ciutat a través del #participaGavà.
 • Crearem una plataforma local de joves on estiguin representats els diferents sectors de la ciutat per definir polítiques joves de Gavà.

Back To Top