skip to Main Content
hola@raquelsanchez.cat

SENS DUBTE / NETA, CÍVICA I SEGURA

SENS DUBTE / NETA, CÍVICA I SEGURA

La millora dels barris ha estat una evidència els darrers anys, i queda clar el compromís i la prioritat que donarem a aquest àmbit. I si estem aconseguint tenir un espai públic que socialitzem més i gaudim millor, és responsabilitat de tots respectar-lo i cuidar-lo. És aquí on apareixen tres conceptes cabdals: neteja, civisme i seguretat.

Gavà és una ciutat cada vegada més neta, amb una clara majoria cívica i una ciutat objectivament segura. Però hi ha marge de millora, i hi insistirem. És un deure bàsic de l’Ajuntament, una preocupació de la ciutadania i, per tant, és i serà una prioritat per a nosaltres, com ho demostren les propostes que tirarem endavant el proper mandat.

PRIORITATS

 • NOVA APP PER COMUNICAR QUALSEVOL INCIDÈNCIA EN NETEJA, CIVISME I SEGURETAT

 • POLICIA MUNICIPAL: MÉS AGENTS, MÉS A PROP

 • MÉS MULTES I MÉS CAMPANYES CONTRA L’INCIVISME

SENS DUBTE / NETEJA I RECICLATGE

 • Assegurarem els mateixos nivells de neteja a tot els barris. Crearem una APP perquè la ciutadania comuniqui qualsevol incidència.

 • Continuarem amb la modernització de l´empresa de serveis municipals PRESEC i agilitarem totes les accions de neteja, manteniment i petites obres als barris.

 • Completarem la renovació de contenidors i vehicles de recollida: totes les àrees tindran contenidors de vidre, plàstics, paper, orgànica i rebuig. Gavà serà capdavantera en reciclatge i recollida selectiva de residus, en el marc dels plans establerts a l’Àrea Metropolitana.

 • Ecopèdia: equipament innovador per reciclar, recuperar i reutilitzar propiciant la reducció i reaprofitament de residus. Serà un espai on es podrà adquirir productes de segona mà, es faran activitats d’educació ambiental i es col·laborarà amb empreses, cooperatives i entitats, generant treball per a persones amb dificultats d’entrar al mercat laboral.

 • 3 nous punts verds que se sumaran al de plaça de Catalunya: a la plaça de l´Església, a Gavà Mar i al barri de les Bòbiles.

 • Millorarem la recollida de residus al barri de la zona Centre.

 • Millorarem la recollida selectiva als comerços, amb una implantació gradual per fases i amb accions de gestió i reducció d’envasos, foment de compres a granel i de les bosses de tela o paper.

SENS DUBTE / CIVISME I RESPECTE

 • Modificació de les Ordenances de Convivència a l’Espai Públic, per ordenar la convivència entre vianants, bicicletes i patinets.

 • Farem noves campanyes de foment del civisme, per potenciar el respecte, l´educació i la cooperació ciutadana i reduir els actes incívics. I continuarem aplicant les sancions previstes a les ordenances.

 • Crearem un cos permanent d’agents cívics.

 • Més campanyes per fomentar la tinença responsable d’animals i el respecte entre les persones i les mascotes.

SENS DUBTE / SEGURETAT I LLIBERTATS

 • Reforçarem la Policia de Barri i Proximitat, augmentant la seva presència i el contacte amb veïns, entitats i comerços. Millorarem el patrullatge a zones molt transitades, com Illa de Vianants, eix comercial i la platja.

 • Incrementarem el numero d’agents de policia, potenciant en els processos selectius i reforçant la incorporació de les dones. I seguirem treballant per la modernització de la Policia Local, millorant els serveis d´atenció ciutadana, la dotació de mitjans i la renovació de vehicles (híbrids i elèctrics).

 • Crearem l´agent tutor a la Policia Municipal: treballarà a les escoles per crear espais segurs i de convivència i prevenir assetjament escolar, homofòbia, consum de drogues i conductes contra la igualtat de gènere. Fomentarà conductes per empoderar els joves, treballarà la detecció d’incidències en les xarxes, la mobilitat escolar segura, etc.

 • Reforçarem les accions de prevenció de delictes, sobre tot a habitatges i vehicles i en període de vacances i amb més vigilància a Gavà Mar, la Sentiu i Bruguers.

 • Més accions per a prevenir els accidents a les vies i carrers de la ciutat. Ampliarem els radars a punts crítics. Impulsarem campanyes de seguretat i educació vial.

 • Reforçarem l´APP de seguretat i les activitats preventives als centres educatius.

 • Crearem un nou Parc Infantil de Trànsit.

 • Establirem una política reforçada de protecció civil i emergències per prevenir i afrontar amb èxit l’acció coordinada de totes les Administracions.

 • Reforçarem les accions de prevenció de risc d´incendi forestal, els plans d´autoprotecció dels centres docents i de prevenció d´emergències.

 • Treballarem en models proactius d’anticipació de conflictes amb els serveis de mediació i convivència i amb la participació del tercer sector i el teixit social.

Back To Top