skip to Main Content
hola@raquelsanchez.cat

SENS DUBTE / SOSTENIBILITAT

SENS DUBTE / SOSTENIBILITAT

SENS DUBTE / SOSTENIBILITAT

Volem fer de Gavà una ciutat capdavantera que lideri una autèntica “revolució verda”. Ens hem de preparar per a la resiliència i la lluita contra el canvi climàtic. Tenim un compromís amb la natura, la biodiversitat dels nostres boscos, amb la conservació i preservació del nostre entorn, del nostre Parc Agrari, de les nostres pinedes i de les nostres platges. Per això hem dissenyat nova maneres de gestionar, i és aquí on s´inscriu el nou sistema de gestió i recollida de residus urbans que ja hem posat en marxa.

La millora de la qualitat de l´aire, l’adquisició de vehicles zero i baixes emissions, iniciar un canvi energètic amb la implantació de plaques fotovoltaiques, un major estalvi energètic, una relació diferent amb els residus que generem, són mesures fonamentals per a continuar fent de la nostra ciutat un territori equilibrat, verd, saludable i de gran qualitat ambiental.

I també especialment l’impuls al transport públic. Volem connectar-nos més i millor amb Barcelona i amb els municipis del nostre entorn. Amb espais que ens permetran gaudir del nostre terme municipal de manera saludable, amb més carrils bici o més espais pe passejar. I volem fer un salt endavant, promovent una mobilitat encara més sostenible, amb més espais per a la trobada i per gaudir de la nostra ciutat i del nostre entorn. Fomentant l´ús del transport públic i els desplaçaments en peu i bicicleta, i apostant per la mobilitat elèctrica. Una mobilitat, doncs, en benefici de tothom.

Els socialistes de Gavà creiem que des de l´Ajuntament hem de fer possible la millora i la protecció del nostre entorn únic a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i que podem contribuir a desenvolupar un sistema energètic eficient i sostenible, basat en les energies renovables, reduint les emissions de C02, treballant cap al residu zero. Apostant per una nova economia verda, una autèntica economia circular, que farà possible la creació de llocs de treball, així com noves empreses, cooperatives i nous professionals qualificats.

PRIORITATS

MOBILITAT

 • DOBLAREM LA XARXA DE CARRILS BICI

 • BÚS: MÉS LÍNIES EXPRÉS I METROBÚS

 • MÉS APARCAMENT A LA ZONA RENFE-ROCA

RECICLATGE

 • ECOPÈDIA: CENTRE DE RECICLATGE I CULTURA AMBIENTAL

 • TRES NOUS PUNTS VERDS

 • MILLORA DE LA RECOLLIDA SELECTIVA A COMERÇOS

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

 • RENOVACIÓ TOTAL DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC

 • MÉS PLAQUES SOLARS ALS EQUIPAMENTS PÚBLICS

 • CALDERA DE BIOMASSA A CAN TINTORER

PATRIMONI NATURAL

 • NOVA MASIA DE CA N’HORTA: PORTA DEL GARRAF

 • MÉS PROTECCIÓ DE LES DUNES; MENYS REGRESSIÓ DE LA PLATJA

 • MÉS AJUDES A L’ACTIVITAT AGRÀRIA

 

1. Transport públic i mobilitat sostenible

1.1 Millor transport públic, trànsit més pacificat

 • Ampliarem les línies exprés i metrobús per anar i tornar de Barcelona.

 • Millorarem el transport públic al barri de Gavà Mar (costat de muntanya de l´autovia) i la connexió del barri amb l´aeroport.

 • Continuarem realitzant parades bus més accessibles.

 • Reivindicarem a l´Estat i la Generalitat l´arribada del metro: la línia que connecti amb Barcelona, campus de Castelldefels i municipis de l´entorn, amb tres parades a Gavà.

 • Apostarem per la seguretat vial i la pacificació del trànsit, creant zones 30 i ampliant les àrees de prioritat invertida.

 • Mobilitat sostenible a Gavà Mar: continuarem amb la millora de la mobilitat al barri, especialment a l’estiu, amb la gratuïtat del Gavà Bus per anar a la platja els caps de setmana i facilitant l’ aparcament als residents de Gavà.

 • Implementació de zones de baixes emissions i Zones de Pacificació del Trànsit.

 • Reivindicarem a les administracions competents la millora de la connexió i el transport públic a les zones industrials. Desenvoluparem un Pla de Desplaçament als Polígons Industrials, conjuntament amb administracions, empreses, sindicats i treballadors.

 • Potenciarem la intermodalitat: farem un estacionament amb 48 places a l´estació de tren per propiciar l´ús del transport públic (Park and Ride).

1.2 Més bici i més vehicles elèctrics

 • Doblarem la xarxa de carrils bici: 13 nous carrils i els previstos a Ponent, C-245 i Joncs, i 5 km que es milloraran. Crearem una xarxa continuada a la ciutat i amb els municipis de l’entorn i es realitzaran itineraris i camins verds amb l’entorn natural.

 • Més aparcaments per a bicicletes als equipaments i a les escoles. Ampliarem el servei de Bicibox i e-bicibox a la ciutat i als polígons industrials, facilitant l´ús de bicicleta elèctrica a la feina.

 • Mobilitat a les escoles: nous programes per a fomentar l’ús de la bicicleta, treball dels camins escolars segurs i promoció dels valors educatius de la mobilitat sostenible, el civisme i les normes de circulació.

 • Es posaran en marxa de programes d’ajudes per a l’adquisició de bicicletes elèctriques.

 • Més punts de càrrega de vehicles elèctrics: passatge Marti l’Humà, Rambla Pompeu Fabra (MercaGavà), carrer Tellinaires i aparcaments de Jaume Balmes i Batista i Roca.

 • Continuarem promovent l’adquisició de vehicles zero o de baixes emissions, en la renovació de la flota municipal.

1.3 Farem de la Carretera a Santa Creu de Calafell un gran eix cívic

 • Més carrer i menys carretera: un nou eix cívic per a Gavà i la comarca. La carretera a Santa Creu de Calafell es convertirà en un important Bulevard, perquè els veïns i les veïnes gaudeixin de l´espai públic. Es busca la racionalització de l’ús del cotxe i afavorir l’ús del transport públic i de la bicicleta.

 • La carretera C-245, una via que connecta les ciutats de Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi i Cornellà, al seu pas per Gavà s´integrarà urbanísticament a la ciutat i afavorirà el nostre model de mobilitat urbana sostenible, convertint-la en una avinguda més amable, que convidarà al passeig, amb voreres més amples i una calçada remodelada.

 • La priorització del carril bus i un nou carril bici de 13 km ens unirà millor amb els municipis del voltant. Hi circularan autobusos d´altes prestacions que connectaran Gavà fins a l’intercanviador de Cornellà (rodalies, metro i tramvia) i fins a Castelldefels: la ciutadania estarà més ben connectada en transport públic el recorregut de tot el tram es reduirà entre 20 i 30 minuts.

 

2. Més i millor reciclatge

 • Completarem la renovació de contenidors i vehicles de recollida: totes les àrees tindran contenidors de vidre, plàstics, paper, orgànica i rebuig. Gavà serà capdavantera en reciclatge i recollida selectiva de residus, en el marc dels plans establerts a l’Àrea Metropolitana.

 • Ecopèdia: equipament innovador per reciclar, recuperar i reutilitzar propiciant la reducció i reaprofitament de residus. Serà un espai on es podrà adquirir productes de segona mà, es faran activitats d’educació ambiental i es col·laborarà amb empreses, cooperatives i entitats, generant treball per a persones amb dificultats d’entrar al mercat laboral.

 • 3 nous punts verds que se sumaran al de plaça de Catalunya: a la plaça de l´Església, a Gavà Mar i al barri de les Bòbiles.

 • Millorarem la recollida de residus al barri de la zona Centre.

 • Millorarem la recollida selectiva als comerços, amb una implantació gradual per fases i amb accions de gestió i reducció d’envasos, foment de compres a granel i de les bosses de tela o paper.

3. Noves energies verdes i eficiència energètica

 • Ampliarem els sostres d’equipaments municipals amb energia solar: a Centre de Suport a l’Empresa, instal·lacions de PRESEC i als centres educatius.

 • Foment d´altres energies renovables, com la biomassa per al funcionament de calderes en equipaments municipals, començant per les instal·lacions de Can Tintorer.

 • Fomentarem l´autoproducció i autoconsum energètic.

 • Bioconstrucció i ecoeficiència: incorporació d’energies verdes, eficiència energètica i recollida selectiva de residus, en edificis de nova construcció i rehabilitació. Crearem una Ordenança municipal d’edificació basada en criteris de sostenibilitat.

4. La ciutat activa contra el canvi climàtic

 • Crearem l´Oficina Municipal d´Ecologia i Canvi Climàtic i la Taula d’Ecologia i Canvi Climàtic, un espai de participació, debat i concertació veïnal i institucional i amb participació d’experts.

 • Reduir el 40% les emissions de C02 per al 2025, 5 anys abans dels objectius marcats per la Unió Europea: cap a la Ciutat Zero Emissions.

 • Desenvoluparem noves mesures en el marc del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic.

5. Orgullosos del nostre Patrimoni Natural

 • Protecció del Parc Natural del Garraf, reclamant més recursos de les administracions competents i promovent activitats de divulgació

 • Impuls al projecte BGN (Barcelona Gavà Natura): recuperació de camins i senders de muntanya, connexió a peu i en bici des de la Masia de Ca n´Horta restaurada com a porta d’entrada del Garraf, enllaç amb Calamot i castell d´Eramprunyà, rutes culturals, familiars i esportives.

 • Creació de nous itineraris i recuperació d’entorns per a preservar la flora i fauna autòctones als Espais Naturals del Delta.

 • Millorarem la gestió dels boscos i la pineda prop del mar a fi de preservar-los, i promourem programes de noves professions, conservació, regeneració, manteniment i reutilització dels excedents per a biomassa.

 • Increment de la xarxa de parcs verds, amb l´ampliació del Parc del Calamot i el Parc Esportiu de Can Torelló.

 • Ampliarem la dotació de les ADF per a protegir la muntanya en èpoques de risc i farem un pla integral de neteja dels espais verds.

 • Farem que la Riera dels Canyars torni a ser un connector biològic i paisatgístic entre la muntanya, la zona agrària i la platja.

 • Preservarem les zones humides de Gavà i seguirem amb la regeneració de les dunes a la platja.

 • Reclamarem les accions necessàries per fer front a la regressió de les nostres platges.

6. Pagesia, activitat amb futur a Gavà

 • Potenciarem el Parc Agrari, reclamant a les administracions competents la prioritat política i el suport econòmic necessari.

 • Programes de millora de la qualitat de l´aigua i dels terrenys, i per la competitivitat de productes com el calçot o l´espàrrec, en coordinació amb administracions, universitats, centres de recerca, pagesia i entitats agràries i d’economia social.

 • Impuls de l’activitat econòmica agrària com a sector viable i amb futur: potenciant el producte de quilòmetre 0 i el Mercat de Pagès, així com l´adaptació del producte agrari al canvi climàtic, en coordinació amb la Cooperativa Agropecuaria i la Universitat.

 • Desenvolupament d’accions per a potenciar el relleu generacional agrari, amb ajuts a joves agricultors i agricultores.

 • Potenciarem Gavà com a ciutat que potencia el Dret Alimentari, com ara la lluita contra el malbaratament d´aliments i de productes del camp.

 • Incentivarem el consum de producte agrari propi i de temporada a la restauració local i als menjadors escolars.

 • Farem programes educatius per a escolars, per a conèixer l’entorn, el Parc Agrari i el treball dels agricultors.

7. Els valors de l´ecologia

 • Reforçarem la Xarxa d´Escoles per a la Sostenibilitat de Gavà, amb més centres i més activitats, crearem nous programes educatius mediambientals.

 • Més ajuts, suport i col·laboració amb entitats ecologistes.

 • Clean Up Europe Anual, per la conservació i neteja dels boscos i pinedes amb voluntaris.

Back To Top